Psykisk syge dating

Rated 3.96/5 based on 540 customer reviews

Mange danskere går rundt med ubehandlet angst og en mindre depression, hvilket er hårdt for den enkelte og en stor samfundsudgift.Regionerne vil nu udbrede internetbaseret psykologbehandling, som når patienter, der ikke bruger de eksisterende tilbud.pakkeforløb på flere områder samt en ny værdibaseret styring af behandlingen, hvor der sættes mål efter, hvad der giver mest mening for patienterne. understøtte de overordnede styringsdagsordener om henholdsvis nationale mål for sundhedsvæsenet og værdibaseret styring - Regionerne arbejder målrettet på at indrette og styre systemet bedst muligt for patienterne.Det har givet gode resultater i forhold til at løfte kvaliteten, som vi kan være tilfredse med.Regionerne har derfor implementereret pakkeforløb på en lang række områder inden for psykiatrien, og fortsætter arbejdet med at udvikle pakkeforløb.Pakkeforløbene er et led i en større plan for psykiatrien (kvalitet i psykiatrien) , der skal give bedre kvalitet i psykiatrien og øge middellevetiden for psykisk syge. pakkeforløb i fællesskab udarbejdet en fælles målgruppebeskrivelse af patienter henvist til psykiatrien (Målgruppebeskrivelse).Regionerne vil arbejde videre med udarbejdelse af pakkeforløb eller lignende for indlæggelsesforløb m.m. Hensigten var at gøre status på området og se fremad.Her kan du læse opsamlingen på det afholdte symposium (pdf) Medicinstuderende kan nu deltage i Danske Regioners årlige prisopgave, der udloddes til de bedste opgaver inden for det psykiatriske område.

Det tyder på bedre sammenhæng mellem hospitalsbehandling og opfølgning, siger Charlotte Fischer, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner.Prisen skal få flere medicinstuderende til at interessere sig for de psykiatriske specialer.En god aftale, hvor Folketinget prioriterer sundhedsområdet.Der er en femårig pige i hjemmet, og under besøget finder pigen et tæppe frem til sin mors fødder, hun tilbyder at lave te og kommer senere med varm te og frugt skåret i mundrette stykker. Ved næste samtale, hvor pigen ikke er hjemme, tager Jane en snak med moderen om, hvordan selv helt små børn kan kompensere for forældrene.De taler om, at det er vigtigt, at pigen fritages for forpligtelser, der hører de voksne til, og at moderen, trods sin depression, må forsøge at påtage sig sit forældreansvar.

Leave a Reply